Konut Projeleri

Kayseri merkezde satılık arsalar ve fiyatları

Kayseri merkezde satılık arsalar ve fiyatları ne kadar ?

17 Ekim 2015 09:05
-A

+A

Kayseri İli Melikgazi İlçesi'nde bulunan arsa ve üzerindeki altışar katlı 2 Blok bina Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 4 Kasım 2015 günü saat 14:00'da kapalı artırma usulüyle ihale edilecek.

Kayseri Melikgazi'de yer alan arsa ve üzerindeki  altışar katlı 2 Blok bina 8 milyon 528 bin TL bedelle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafınca satışa çıkacak.

 

 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İmar Planında en az Zemin kat Ticaret, üstü Konut Alanı olarak belirlenmiş Melikgazi ilçesi, Alparslan Mahallesi, 12193 ada, 1 parsel üzerinde bulunan 999,00 m2'lik (İnşaat Alanı 13.000 m2 dir) arsa ve bu arsa üzerine basan kullanılabilir vaziyette bulunan altışar katlı 2 Blok bina, tüm mütemmim cüzleri ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır.

 

1 - İhale 04.11.2015 Çarşamba günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c) Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

d) Noter tasdikli imza sirküleri.

e) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 04.11.2015 Çarşamba günü saat 11.00'a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii: Alparslan Mah.

m2'si: 999.00

Ada: 12193

Parsel: 1

İnşaat Alanı: 13.000m2

Muhammen Bed.: 8.528.000-TL

Geçici Tem.: 256.000-TL

emlakkulisi.com/

Facebook'ta paylaş butonu
Print
  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku